Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2013

notlongeryours
nie kupuj kwiatów bez kolców
bo je i tak wbijesz potem w miękką tkankę serca

nie mów, że kolana, motyle i ślina, że wakacje, że kominek i
pies
nie mów "tak", bo wiek i odpowiednia pora
frank poszedł w górę, więc czas na genów przedłużenie
nie wypisuj na forach rzecz o rozstępach i grubych łydkach
nie zapewniaj, kiedy nie chcesz
bo spotka się z Tobą ostatni raz
w obliczu ludzkiej sprawiedliwości
wydrapie Ci gałki, odtąd ślepe na czucie
i powiesz, że kurwa, że chemia i bękart
rozdarte na pół dzieci
bez wiary w wierność

nie baw się w człowieka,
nie udawaj, że nie jesteś uodporniony na miłość
— 12.03.2013
notlongeryours
Ale młody człowiek? Młody 19- czy 20-letni człowiek, który ma przed sobą szmat życia, który chce w nie wierzyć i nie stracić z niego ani jednej sekundy, ani jednej dobrej chwili? 
[...] Nie rozumie się u nas tego, że młodzież boi się szarości życia. Nie rozumie się tego, że samo słowo  ż y c i e  przez wiele wieków w naszej ojczyźnie rozumiano jako ciężką drogę do śmierci i nic więcej. Nie rozumie się strachu przed przemijaniem młodości, przed brakiem dobrych wspomnień, miłości, szczęścia. Nie rozumie się strachu przed zaangażowaniem się politycznym - w tym kraju, gdzie słowo  p o l i t y k a  przez wieki równoznaczne było ze słowem  o s z u s t w o .
— Marek Hłasko "Po prostu" nr 30 z 1954 r.
notlongeryours
Nie obiecuje być bezbłędna, idealna, najlepsza, ale obiecuje być zawsze.
notlongeryours
NASZYM PROBLEMEM JEST : CZY DZISIAJ POPELNIC SAMOBOJSTWO CZY JUTRO
— Zbigniew Herbert
Reposted frommononok mononok viascorpix scorpix
notlongeryours
4212 24be
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viascorpix scorpix
notlongeryours
0423 5c6d 500
Reposted fromdranger dranger viascorpix scorpix
notlongeryours
8665 2b94
Reposted frommiserable miserable viascorpix scorpix
notlongeryours
nie chcę Cię szukać
nie chcę znów płakać
nie chcę się zastanawiać, z kim mnie zdradziłeś
byli tam ludzie, którzy szli,
byłam tam ja, która się bała
klatki miłości
— meine kleine Nachtmusik
notlongeryours
8891 7c57
crying in space is so sad
Reposted fromseppdepp seppdepp viascorpix scorpix
notlongeryours
9179 35e7
what kind of girl do you like..
Reposted fromlaj laj viasuzannekhaleen suzannekhaleen
notlongeryours
notlongeryours
Wkurzają mnie dziewczyny, które jak ktoś rzuci patykiem to one jak psy za nim lecą. To chyba wynika z niedowartościowania i lęku bycia samym. Ale mnie i tak to wkurza.
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaszydera szydera
notlongeryours
3689 cb69
Reposted fromlajlalajlalajla lajlalajlalajla viaszydera szydera
notlongeryours
notlongeryours
notlongeryours
Walentynkowa noc
notlongeryours
notlongeryours
5309 608a
Reposted fromzapiski zapiski viawishyouwerehere wishyouwerehere
notlongeryours
5507 1f1d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl