Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2013

notlongeryours
notlongeryours
notlongeryours
notlongeryours
4582 77c9
notlongeryours
5534 5786
Reposted frommessclew messclew viagreys-anatomy greys-anatomy
notlongeryours
notlongeryours
Ludzie potrafią zmieniać się jak pory roku, rzadko, ale dogłębnie. 
— Gossip Girl
Reposted fromlenka024 lenka024 viaplotkara plotkara
notlongeryours
Więc gdy następnym razem zapomnisz, że jesteś Blair Waldorf, pamiętaj, że ja jestem Chuckiem Bassem i cię kocham.
— Ch.
notlongeryours
1302 625b
Reposted fromzapiski zapiski viaplotkara plotkara
notlongeryours
6063 f6e8
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa

shutuupp:

i keep losing everything except weight

Reposted fromcarmenluna carmenluna viasmutnazupa smutnazupa
6988 7dcd
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasmutnazupa smutnazupa
notlongeryours
Wkurzają mnie dziewczyny, które jak ktoś rzuci patykiem to one jak psy za nim lecą. To chyba wynika z niedowartościowania i lęku bycia samym. Ale mnie i tak to wkurza.
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa
notlongeryours
1361 dd3e
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa
9249 2a96
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmutnazupa smutnazupa
notlongeryours
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viascorpix scorpix
notlongeryours
2254 f1c6Wiedzieć, że ktoś cierpi pod twoim dachem, to jak czuć swędzenie i nie móc się podrapać
Reposted fromzenibyja zenibyja
notlongeryours
3248 70f1
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viascorpix scorpix
notlongeryours
5906 a004
Reposted fromsiknitrus siknitrus viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl